ویدیوی انگیزشی و آموزشی

زندگی یک هدیه است

دانلود

انتخاب اهداف بزرگ

دانلود

قربانی کردن

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

تاکید روی نقاط قوت

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

اولویت بندی

دانلود

ترس از شکست

دانلود

موفقیت پایان راه نیست

دانلود

ویدئوی انگیزشی تعهد

وب سایت: Imandaneshrad.ir

دانلود

ویدئوی انگیزشی هدف

ویدئوی انگیزشی "هدف" کاری از ایمان دانش راد به تهیه کنندگی شبکه سلامت سیما

دانلود

قدرت ذهنی

دانلود

برگشت به گذشته

دانلود

حسادت

دانلود
صفحه 10 از 16