ویدیوی انگیزشی و آموزشی

قربانی کردن

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

تاکید روی نقاط قوت

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

اولویت بندی

دانلود

ترس از شکست

دانلود

موفقیت پایان راه نیست

دانلود

ویدئوی انگیزشی تعهد

وب سایت: Imandaneshrad.ir

دانلود

ویدئوی انگیزشی هدف

ویدئوی انگیزشی "هدف" کاری از ایمان دانش راد به تهیه کنندگی شبکه سلامت سیما

دانلود

قدرت ذهنی

دانلود

برگشت به گذشته

دانلود

حسادت

دانلود

اگر فردا رو نداشتی!

دانلود

تصویر سازی ذهنی

دانلود
صفحه 12 از 18