ویدیوی انگیزشی و آموزشی

گذر از ترس

شما چقدر ترسو هستید؟

دانلود

وضعیت حال شما ...

اهمیت نداره وضعیت حال شما چه چیزی است.

دانلود

سختی ها همیشگی نیستند

سختی ها یک روز تمام خواهند شد ولی مشکلات نه

دانلود

خودت رو دست کم نگیر

آیا شما خودت رو دست کم میگیری؟ آیا فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستی؟ آیا فکر میکنی همه از تو بهترن؟

دانلود

مشکل استعداد نیست

آیا شما فکر میکنید مشکل موفق نشدن نداشتن استعداد هست؟

دانلود

اراده

اراده شما چقدر قوی هست؟

دانلود

از نو میخواهم

پشت سر گذاشتن گذشته و داشتن هدف برای آینده بهترین توصیه من به شماست.

دانلود

شما جزو کدوم دسته هستید؟

در زندگی دو دسته انسان وجود دارد شما جزو کردوم دسته هستید؟

دانلود

از شما یک سوال دارم؟

از کسی و یا چیزی نترس زندگی یکبار هست.

دانلود

بیشتر تلاش کن

برای موفقیت باید از دیگران بیشتر تلاش کنی

دانلود

تصور کن فردا زنده نیستی

آیا شما از زمان باقی مونده عمرتون خبر دارید؟

دانلود

برد رو به تصویر بکش

بهترین ها رو برای خودت به تصویر بکش

دانلود
صفحه 14 از 15