ویدیوی انگیزشی و آموزشی

خودمو باور ندارم

دانلود

چجوری بگم دوسش دارم؟

دانلود

اشتباهات میلیون تومنی

دانلود

انسانهایی که رویا ندارن هیچ چیز ندارن

دانلود

چهار اشتباه رایج یک فروشنده

دانلود

ادم های منفی اطراف من و شما

دانلود

ترس از رد شدن

دانلود

چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

دانلود

چهار اشتباه که اعتماد به نفس شمارو نابود میکنه

دانلود

سه تکنیک برای خرید

دانلود

سه تکنیک برای فروش

دانلود

قدرت اراده و کباب داغ

دانلود
صفحه 2 از 18