ویدیوی انگیزشی و آموزشی

قدرت ذهنی

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

سلیقه

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

زندگی یک هدیه است

دانلود

انتخاب اهداف بزرگ

دانلود

قربانی کردن

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

تاکید روی نقاط قوت

کانال تلگرام Imandaneshrad@

دانلود

اولویت بندی

دانلود

ترس از شکست

دانلود

موفقیت پایان راه نیست

دانلود

ویدئوی انگیزشی تعهد

وب سایت: Imandaneshrad.ir

دانلود

ویدئوی انگیزشی هدف

ویدئوی انگیزشی "هدف" کاری از ایمان دانش راد به تهیه کنندگی شبکه سلامت سیما

دانلود

قدرت ذهنی

دانلود
صفحه 7 از 14