ویدئوهای انگیزشی

اراده

اراده شما چقدر قوی هست؟

دانلود

از نو میخواهم

پشت سر گذاشتن گذشته و داشتن هدف برای آینده بهترین توصیه من به شماست.

دانلود

شما جزو کدوم دسته هستید؟

در زندگی دو دسته انسان وجود دارد شما جزو کردوم دسته هستید؟

دانلود

از شما یک سوال دارم؟

از کسی و یا چیزی نترس زندگی یکبار هست.

دانلود

بیشتر تلاش کن

برای موفقیت باید از دیگران بیشتر تلاش کنی

دانلود

تصور کن فردا زنده نیستی

آیا شما از زمان باقی مونده عمرتون خبر دارید؟

دانلود

برد رو به تصویر بکش

بهترین ها رو برای خودت به تصویر بکش

دانلود

فردا همین امروز است

چقدر از عمر شما به بهانه فردا هدر شده؟

دانلود

مقصر زندگی شما کیست؟

آیا از نظر شما همه مقصر شکست های شما هستند؟

دانلود

ترس از شکست

دانلود

کسانی که آرزو ندارن

دانلود
صفحه 8 از 8